Amandoi liviu rebreanu online dating

Andrei Oţetea (1894-1977) a fost un creator de şcoală, calitate care s-a materializat prin activitatea la catedră, cât şi prin metoda de cercetare a istoriei.

amandoi liviu rebreanu online dating-78amandoi liviu rebreanu online dating-2amandoi liviu rebreanu online dating-85

Din cele 6.000 de volume, care constituie fondul ”Andrei Oţetea”, 85% sunt lucrări de specialitate, din toate domeniile cunoaşterii, cu accent pe istorie universală şi a României, 65% sunt tipărite în limba română, restul în limbile franceză, engleză, germană, italiană.

Multe din exemplarele de carte ale fondului ”Andrei Oţetea” sunt unicate sau foarte rare în Sibiu şi chiar în restul bibliotecilor din ţară, nedifuzate în România anilor 1950–1980, datorită condiţiilor social–politice ale acelor ani.

Cea mai veche carte existentă în fond este: Francesco Guicciardini –La Historia d’Italia, apărută la Veneţia în anul 1568.

Multe din volume poartă amprenta stilului personal al istoricului Andrei Oţetea: însemnări, autografe, adnotări, sublinieri în text, scurte comentarii.

Fondul documentar ”Andrei Oţetea” poate fi consultat de utilizatori prin intermediul a 2 cataloage clasice (alfabetic şi sistematic), sau online prin accesarea bazei de date a Bibliotecii Judeţene ASTRA.

Last modified 11-Apr-2016 03:16