Cirondo online dating search by email free online dating

In de grondplaten pasten houten paaltjes, aan alle zijden voorzien van groeven. In de groeven werden de wand-, deur- en raamelementen van hardkarton geplaatst. 1930 werden de daken in de paarsrode kleur uitgevoerd, daarna in fel rood.

cirondo online dating-52cirondo online dating-15cirondo online dating-37

l ( Mobaco; waarvoor de co staat is nog niet duidelijk) te Zeist. De naam bleef ongewijzigd na het overlijden van de heer Van Mouwerik in 1925.

De firma bracht onder de naam Moubal verschillende (uit metaal gemaakte) producten op de markt. Enkele malen per jaar werd de metaalproductie stilgelegd om Mobaco te produceren.

Het bedrijf werd als handelsvennootschap onder firma vermoedelijk in 1915 opgericht door de heren C. Het gebruikte materiaal was hout en hardkarton in diverse kleuren.

De heren Bal en Van Mouwerik werden beide directeur terwijl de heer Ufkes als commissaris secretaris werd aangesteld.

Ufkes deze handelsvennootschap omgezet in de NV Plaatmetaalindustrie Van Mouwerik en Bal.

Last modified 21-Jan-2015 11:28